Ile kosztuje leasing pracowniczy?

Dzisiejsze realia rynkowe pozwalają na korzystanie z wielu form zatrudnienia pracownika.

Na czym polega leasing pracowniczy? 

Leasing pracowniczy to inaczej wynajem pracowników innym przedsiębiorstwom. Polega on na współpracy agencji pracy z daną firmą, która chce zatrudnić np. pracowników z Ukrainy, Białorusi czy innych państw wschodnich. Użyczanie pracowników dotyczy zazwyczaj fachowców i specjalistów z konkretnych branż i sprawdza się w firmach, które chcą wygenerować oszczędności w obszarze HR lub nie radzą sobie z brakami kadrowymi. 

Jak to działa? Przedsiębiorstwo, które poszukuje pracowników, zgłasza swoje zapotrzebowanie do konkretnej agencji pracy. Wyspecjalizowany pośrednik organizuje proces rekrutacji, a następnie zatrudnia konkretnych kandydatów, nawiązując z nimi stosunek pracy. Do zadań agencji należy pełna obsługa kadrowo-płacowa, w tym prowadzenie ewidencji czasu pracy, wypłata wynagrodzeń i odprowadzanie składek ZUS. Firma, która podpisuje z agencją pracy umowę leasingową, rozlicza się wyłącznie z godzinowego czasu pracy wynajmowanych pracowników. Strony umawiają się także, ile będzie wynosić stała opłata za roboczogodzinę.

Agencja pracy ponosi koszty rekrutacji, zatrudnienia i później rozliczenia pracowników. Leasingowany pracownik pozostaje przez cały czas zatrudniony przez agencję pracy. W ramach umowy jest jedynie czasowo oddelegowany do pracy w innym zakładzie. W przypadku pracowników ze Wschodu agencja może również świadczyć pomoc w legalizacji pobytu i uzyskaniu pozwolenia na wykonywanie pracy obcokrajowców w Polsce.

Kiedy warto skorzystać z leasingu pracowników? 

W wielu branżach w Polsce brakuje obecnie rąk do pracy. Problem widoczny jest w szczególności w zakładach produkcyjnych i budownictwie, gdzie zapotrzebowanie na fachowców jest największe. Właśnie dlatego użyczanie pracowników będzie dobrym rozwiązaniem dla tych firm, które poszukują pracowników, np. z krajów wschodnich

Oto sytuacje, w których warto skorzystać z wynajmu pracowników: 

 • Potrzeba zwiększenia zatrudnienia — Wiele firm produkcyjnych potrzebuje większej liczby pracowników, np. ze względu na sezonowość prac czy nowe, duże kontrakty z klientami. Wówczas agencja pracy może szybko oddelegować pracowników do pracy w zakładzie klienta. 

 • Brak fachowców na rynku pracy — Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na zatrudnienie pracownika z Ukrainy, Białorusi, a nawet z Azji. Taka chęć motywowana jest brakiem specjalistów na rynku polskim. Profesjonalne agencje pracy mają swoje oddziały w krajach wschodnich, dzięki czemu mogą szybko pozyskać pracowników z konkretnymi kwalifikacjami i uprawnieniami. 
 • Brak czasu i środków na rekrutację pracowników — Decyzja o skorzystaniu z oferty leasingowej może zapaść w sytuacji, kiedy firma nie chce przeznaczać dużych nakładów finansowych na rekrutację fachowców na własną rękę. 

Leasing pracowników z Ukrainy — Cena

Odpowiadając na pytanie "Ile kosztuje leasing pracowniczy?", można powiedzieć, że zależy on od kilku czynników. Na koszt wynajmu pracowników wpływają m.in.:

 • stanowisko pracy
 • doświadczenie agencji pracy
 • lokalizacja biur agencji i zakładu pracy klienta
 • wysokość wynagrodzenia leasingowanego pracownika (stawka godzinowa)
 • kwalifikacje i umiejętności kandydatów do pracy 

Leasingowany pracownik budowlany i spawacz w zakładzie produkcyjnym zatrudniani są na innych stawkach godzinowych. Oznacza to, że wpływ na ostateczną cenę takiego wynajmu mają uprawnienia pracowników i dostępność specjalistów z poszukiwanych branż. Koszt leasingu będzie niższy w przypadku podpisania umowy użyczenia dużej grupy pracowników na podobnych stanowiskach (np. do obsługi taśmy produkcyjnej).

Co jeszcze warto wiedzieć w tym zakresie? Leasingowany pracownik ze Wschodu jest zazwyczaj zdecydowanie niższym kosztem dla firmy w porównaniu do samodzielnego rekrutowania i zatrudnienia pracownika przez zakład produkcyjny. Przedsiębiorcy, którzy rozważają zatrudnienie pracownika z Ukrainy, muszą liczyć się z kosztami rzędu od 40 do 45 złotych za godzinę pracy. W przypadku pracowników budowlanych może to wynosić od 45 do 55 zł/h. Użyczenie pracownika z Ukrainy z uprawnieniami spawalniczymi na całą Unię Europejską to w 2021 roku koszt rzędu 48-55 zł/h. Warto pamiętać, że ceny te są mocno uzależnione od specjalizacji pracowników oraz ewentualnych szkoleń dla kandydatów, którzy będą wynajmowani do prac wymagających szczególnej wiedzy i praktyki. 

Outsourcing pracowniczy — Korzyści dla biznesu

Użyczanie pracowników z pośrednictwem agencji pracy niesie ze sobą szereg korzyści dla biznesu. Oto najważniejsze z nich: 

 • Oszczędność czasu — Firma nie musi inwestować własnych zasobów w proces rekrutacji, który jest skomplikowany szczególnie w przypadku pracowników z Ukrainy i innych krajów Wschodu. 
 • Mniej formalności — Leasingobiorca nie zajmuje się naliczaniem wynagrodzeń, odprowadzaniem podatków czy doszkalaniem pracowników. Te kwestie leżą po stronie agencji pracy i to ona musi spełnić wymogi kodeksu pracy. Klient nie musi martwić się zatem o kwestie związane z prawem pracy, ponieważ pracownik zatrudniony jest formalnie przez agencję pracy. Użyczanie pracowników to także całkowity brak zobowiązań  względem leasingowanych pracowników. 
   
 • Obniżenie kosztów stałych — Firmy, które decydują się na wynajem pracowników, oszczędzają środki finansowe. Spore oszczędności występują w przypadku zatrudnienia obywateli Wschodu. Stawki godzinowe mogą być konkurencyjne w porównaniu do polskich pracowników na takich samych stanowiskach. 
 • Łatwość w pozyskiwaniu pracowników do pracy — Agencje pracy, które zatrudniają pracowników z Białorusi czy Ukrainy nierzadko dysponują własnymi oddziałami rekrutacyjnymi na Wschodzi. Dla leasingobiorcy oznacza to szybkie pozyskanie pracownika z konkretnym doświadczeniem zawodowym, który jest gotowy do pracy od zaraz. 
 • Elastyczność w zarządzaniu zasobami ludzkimi — Dzięki pracownikom do wynajęcia, firma może skupiać się na swojej kluczowej działalności. 

Leasing pracowników zza granicy 

Korzystną umowę wynajmu pracowników można zawrzeć z agencją pracy HRLeasing z Legnicy. Biuro dysponuje wykwalifikowanymi pracownikami z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Gruzji, Mołdawii, Armenii, a nawet Bangladeszu, Filipin czy Indii. Agencja przeprowadza samodzielnie proces rekrutacji oraz świadczy usługi szybkiej legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców na terenie Polski. 

Szukasz pracownika ze Wschodu? Skontaktuj się z nami! 

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Dowiedz się więcej.