Zatrudnianie pracowników sezonowych z Ukrainy. Jak to zrobić?

Wiosna i lato to szczególne okresy, w których wiele branż w Polsce odnotowuje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników.

Wiosna i lato to szczególne okresy, w których wiele branż w Polsce odnotowuje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników. Braki kadrowe pojawiają się zwłaszcza w takich sektorach, jak rolnictwo, ogrodnictwo, gastronomia czy turystyka. Właśnie z tego powodu wielu polskich pracodawców decyduje się na zatrudnienie sezonowych pracowników z Ukrainy, Białorusi lub innych krajów spoza Unii Europejskiej. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak przebiega ten proces.

Co to jest praca sezonowa?

Jeśli pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca do pracy jedynie na jakiś czas (tj. sezonowo), powinien uzyskać dla niego zezwolenie na pracę sezonową (zezwolenie typu S). Według przepisów polskiego prawa, praca sezonowa nie może być wykonywana dłużej niż przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Dodatkowo musi dotyczyć konkretnych działalności, które w prawie zostały uznane za sezonowe. Pracownicy sezonowi z Ukrainy lub innych krajów Wschodu mogą zatem znaleźć zatrudnienie w ogrodnictwie, rolnictwie, przy hodowli zwierząt, a także w turystyce czy gastronomii.

Szczegółowy zakres prac, które mogą być oferowane jako praca sezonowa, określa rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Zezwolenie typu S dla pracowników sezonowych ze Wschodu – Jak uzyskać?

Proces legalizacji zatrudnienia pracowników sezonowych wiąże się z uzyskaniem dla nich zezwolenia typu S. Zezwolenie to wydaje starosta powiatowy. Oto, jak wyglądają etapy uzyskania takiego dokumentu:

Informacja starosty o lokalnym rynku pracy (test rynku pracy)

Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca, pracodawca uzyskuje od starosty specjalne zaświadczenie. Taka informacja potwierdza, że dana praca sezonowa nie może być wykonywana przez bezrobotnego, który jest zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy. Zaświadczenie powinno być wydane nie wcześniej, niż 180 dni przez złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Test rynku pracy nie będzie potrzebny dla obywateli krajów, którzy zostali objęci procedurą uproszczoną, czyli pracowników takich krajów, jak Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową

Sam wniosek musi być złożony przez pracodawcę jeszcze przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca. Odpowiednie dokumenty składa się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla przyszłego miejsca zatrudnienia obcokrajowca. Przed przygotowaniem wniosku pracodawca powinien się jednak upewnić, w jakiej formie ma być on złożony. W zależności od możliwości technicznych i specyfiki pracy danego urzędu będzie tu wymagana tradycyjna forma papierowa lub wniosek on-line, składany np. za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów dotyczących działalności firmy, jak i przyszłego pracownika.

Wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub wpis wniosku do ewidencji

Jeśli przyszły pracownik ze Wchodu już przebywa na terytorium Polski, pracodawca, który złożył wniosek otrzymuje dla niego zezwolenie na pracę typu S. Jeśli natomiast pracownik pozostaje nadal poza granicami Polski, starosta powiatowy wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w zakresie pracy sezonowej. Pracodawca otrzymuje także odpowiednie zaświadczenie, które musi zostać przekazane przyszłemu pracownikowi, aby ten mógł uzyskać wizę na wykonywanie pracy sezonowej. W przypadku ruchu bezwizowego, takie zaświadczenie będzie potwierdzało przyczynę przyjazdu do Polski.  

Legalizacja zatrudnienia pracowników sezonowych przez agencję pracy

Proces legalizacji zatrudnienia pracowników z Ukrainy lub innych krajów Wschodu można przeprowadzić samodzielnie. Jeśli pracodawca robi to po raz pierwszy musi liczyć się z szeregiem czynności, które angażują jego czas, zasoby ludzkie i pieniądze. Brak doświadczenia w tym zakresie powoduje, że taka procedura może trwać nawet 2-3 miesiące.

Jeśli zależy nam na czasie, pozyskiwanie pracowników sezonowych ze wschodu można powierzyć agencji pracy, która świadczy profesjonalne usługi w tym zakresie, np. HRLeasing. Doświadczonych specjalistów warto wybrać przede wszystkim z uwagi na znajomość przepisów prawa, dzięki której cała legalizacja zatrudnienia pracownika sezonowego może trwać tylko 2-3 tygodnie.  

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Dowiedz się więcej.