Test rynku pracy. Czym jest i kiedy jest wymagany?

Sprawdź, w jaki sposób wydawana jest informacja starosty o lokalnym rynku pracy i kiedy nie jest ona wymagana.

Test rynku pracy wydaje starosta powiatowy. Dokument ten w wielu przypadkach musi uzyskać właściciel firmy, który planuje powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie o zezwolenia na pracę, np. pracownikom ze Wschodu.

Co to jest test rynku pracy i na czym polega?

Test rynku pracy to inaczej informacja starosty powiatowego o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych przedsiębiorstwa na lokalnym rynku pracy. Jego wykonanie wymagane jest w przypadku pracodawców, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców na bazie zezwolenia na pracę. Wniosek o przeprowadzenie testu składa przedsiębiorca. Należy to zrobić w powiatowym urzędzie pracy, który jest właściwy dla przyszłego miejsca zatrudnienia. Uzyskany dokument służy najczęściej zatrudnieniu pracowników ze Wschodu, np. z Ukrainy, Białorusi czy innych państw spoza UE. 

Informacja starosty dla cudzoziemca krok po kroku

Uzyskanie opinii starosty to jeden z elementów legalizacji pracy cudzoziemca. Wniosek o przeprowadzenie testu składa się jeszcze przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na prace dla obcokrajowca. Wówczas pracodawca uzyskuje niezbędną informację, że dana praca nie może być wykonywana przez bezrobotnego, który jest zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy. Przyczyną może być tutaj np. brak konkretnych specjalistów czy fachowców na lokalnym rynku pracy.

Wniosek o wydanie informacji starosty składa się z ofertą pracy, której zakres będzie później przedstawiony wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Następnie starosta weryfikuje ewidencję bezrobotnych w powiatowym urzędzie pracy i wydaje stosowne oświadczenie.

Uzyskanie opinii starosty może trwać do 14 dni. Informacja starosty w postaci dokumentu ważna jest przez 180 dni. Pracodawca powinien więc pamiętać o tym, składając wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca.

Wydanie informacji starosty – Kiedy nie jest wymagane?

Test przeprowadzany przez starostę powiatowego nie będzie wymagany dla obywateli krajów, tj. Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina, którzy zostali objęci procedurą uproszczoną. Będą to pracownicy zatrudnienie na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy.

Opinia starosty nie jest wymagana również w przypadku obcokrajowców, którzy reprezentują zawody deficytowe. Należą do nich między innymi niektóre grupy inżynierów i pracowników budowlanych, lekarze specjaliści, pielęgniarki, opiekunowie osób starszych czy programiści i specjaliści rozwoju systemów IT.

Testu nie wykonuje się także w przypadku absolwentów i doktorantów uczelni wyższych w Polsce, Unii Europejskiej i Europejskim Okręgu Gospodarczym, którzy planują pracować w Polsce. Zwolnienie obejmuje również pracowników z państw trzecich, którzy legalnie przebywali na terenie RP 3 lata przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.

Zatrudniania pracowników przez agencję pracy a test rynku pracy

Wszystkie agencje, które świadczą usługi pośrednictwa w zatrudnianiu pracowników ze Wschodu, muszą uzyskać odpowiednią opinię starosty. W ten sposób wykazuję brak możliwości zaspokojenia potrzeb rynkowych. Taka reguła ma zastosowanie np. w leasingu pracowniczym, kiedy agencja pracy oferuje swoim kontrahentom pracowników na wynajem.

Warto pamiętać, że zatrudnianie pracowników ze Wschodu na własną rękę to tylko jedna z opcji. Legalizację ich pobytu oraz pracy można zlecić wyspecjalizowanej agencji pracy z doświadczeniem, która przeprowadza procesy zatrudnienia znacznie szybciej. Wspomniany leasing pracowniczy jest korzystną formą współpracy z agencją, która zdejmuje z pracodawcy zadania związane nie tylko z procesem rekrutacyjnym, ale również wszystkimi kwestiami kadrowo-płacowymi.

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Dowiedz się więcej.