Gdzie szukać pracowników z Ukrainy? Wskazówki dla przedsiębiorców

Jest wiele metod rekrutacji pracowników z Ukrainy, Białorusi czy innych krajów spoza Unii Europejskiej. Firmy mogą to robić na własną rękę, angażując swoje kardy, lub skorzystać z wyspecjalizowanej agencji pracy.

Jest wiele metod rekrutacji pracowników z Ukrainy, Białorusi czy innych krajów spoza Unii Europejskiej. Firmy mogą to robić na własną rękę, angażując swoje kardy, lub skorzystać z wyspecjalizowanej agencji pracy. Jesteś przedsiębiorcą i właśnie zdecydowałeś się na zatrudnienie pracowników ze Wschodu? Sprawdź, jakie rozwiązania warto rozważyć.

Pracownicy zza naszej wschodniej granicy od dłuższego czasu uzupełniają braki kadrowe w polskich firmach. Są cenieni za duże zaangażowanie, chęć do pracy oraz kwalifikacje, przede wszystkim techniczne. Chociaż Ukraińcy to obecnie największa grupa osób, które chcą pracować w Polsce, w budownictwie, przemyśle, rolnictwie czy branży usługowej spotkamy także Białorusinów, Gruzinów czy Rosjan. Coraz częściej przedsiębiorstwa decydują się także na zatrudnianie cudzoziemców z odleglejszych państw, tj. Mołdawia, Armenia, a nawet z krajów azjatyckich. Mogą to zrobić bez pośredników lub korzystając z wyspecjalizowanych agencji zatrudnienia. 

Samodzielne zatrudnianie pracowników z Ukrainy i innych państw

Każdy przedsiębiorca, który chce pozyskać ręce do pracy ze Wschodu bez pośredników, musi wybrać odpowiednie kanały dotarcia do kandydatów. O tym, czy zatrudnienie pracownika z Ukrainy będzie skuteczne, decydują przede wszystkim kontakty biznesowe oraz sprawne poruszanie się w świecie online.

Pracownicy zza wschodniej granicy najczęściej szukają ofert w Internecie. Warto zatem postawić na umieszczanie ogłoszeń w zagranicznych serwisach rekrutacyjnych. Nie bez znaczenia będą także media społecznościowe. To właśnie na Facebook’u czy LinkedIn można łatwo dotrzeć do interesujących nas grup zawodowych.

Jeśli firmie nie jest obce środowisko pracowników ze Wschodu, skuteczną metodą poszukiwania kandydatów do pracy jest metoda polecenia. Specjaliści działów HR mogą uruchomić zasoby własnych kontaktów z cudzoziemcami, dowiadując się, czy członkowie ich rodzin lub znajomi są zainteresowani pracą w Polsce.

Problemy z pozyskaniem pracowników z Ukrainy, Białorusi czy Azji

Nie zawsze jest jednak tak kolorowo. Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw bardzo często nie dysponują zasobami ludzkimi do przeprowadzania procesu rekrutacyjnego, jeśli chodzi o kandydatów ze Wschodu. Dużą barierą jest też bariera językowa oraz brak doświadczenia w załatwianiu kwestii formalno-prawnych. Z kolei duże przedsiębiorstwa (np. produkcyjne, które stale zatrudniają pracowników z Ukrainy), z uwagi na oszczędność środków finansowych, inwestują w usługi outsourcingowe w tym zakresie. Ma to także związek z rotacją pracowników.

Oto najważniejsze problemy, jakie napotykają firmy, które chcą skutecznie zatrudnić pracownika z Ukrainy lub innego cudzoziemca:

  • Niedobory kadrowe wykwalifikowanych pracowników na polskim rynku pracy
  • Brak wiedzy i doświadczenia w rekrutacji kadry ze Wschodu, czyli z tzw. państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOD)
  • Skomplikowane i czasochłonne procedury legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców
  • Wymóg spełnienia przez firmy wielu formalności związanych z potwierdzeniem kwalifikacji cudzoziemców, akceptowanych na terenie UE
  • Niedobory osób rekrutujących pracowników ze znajomością języka ukraińskiego, rosyjskiego czy białoruskiego

Zatrudniania pracowników z Ukrainy przez agencję pracy – Korzyści dla biznesu

Wartą uwagi metodą pozyskiwania wykwalifikowanych specjalistów jest skorzystanie z usług agencji pracy, która oferuje leasing pracowniczy. W takim układzie wszelkie procesy rekrutacyjne przeprowadzają specjaliści agencji. Duże firmy, tj. HRLeasing, mają swoje oddziały agencji na Ukrainie i w innych krajach za wschodnią granicą Polski. Dzięki temu proces zatrudnienia przebiega szybciej i sprawniej.

Firmy, które korzystają z pomocy agencji pracy, mogą szybko pozyskać fachowców do dużych zakładów produkcyjnych, którzy dysponują stosownymi uprawnieniami, akceptowanymi na terenie całej Unii Europejskiej. Agencje w razie potrzeby doszkalają także kadrę oraz regulują ich sytuację formalno-prawną. Biura zatrudnienia pośredniczą w uzyskiwaniu zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz pomagają zalegalizować pobyt w Polsce.

Usługa wynajmu pracowników z Ukrainy, Białorusi czy innych krajów Wschodu umożliwia szybko zaspokoić potrzeby kadrowe. Jest ona bardziej opłacalna niż żmudne prowadzenie rekrutacji oraz załatwianie formalności na własną rękę. Dodatkowo klient agencji otrzymuje jedną fakturę VAT w miesiącu, niezależnie od tego, na jaką liczbę pracowników się zdecyduje. Biuro pośrednictwa może wziąć także na siebie takie kwestie, jak noclegi pracownicze, badania lekarskie czy transport do pracy.

Poszukujesz pracowników z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii, Mołdawii lub Azji? Chcesz przyspieszyć proces ich rekrutacji? Skontaktuj się z naszym przedstawicielem już teraz! 

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Dowiedz się więcej.