Problemy związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce

Cudzoziemcy w Polsce są bardzo liczną grupą zawodową. Wspierają sektor budownictwa, przemysłu, rolnictwa i oraz usług.

Cudzoziemcy w Polsce są bardzo liczną grupą zawodową. Wspierają sektor budownictwa, przemysłu, rolnictwa i oraz usług. Wykwalifikowani pracownicy ze Wschodu uzupełniają także braki fachowców na rynku pracy. Zatrudnienie cudzoziemca wymaga jednak dopełnienia szeregu formalności, na które trzeba poświęcić sporo czasu. Sprawdź, z jakimi trudnościami w tym zakresie borykają się przedsiębiorcy i jak można je rozwiązać.

Skomplikowana rekrutacja cudzoziemców spoza UE

Pracownicy z Ukrainy oraz innych krajów Wschodu są bardzo atrakcyjną siłą roboczą. Sam proces ich rekrutacji wygląda podobnie jak w przypadku polskich pracowników, z jedną różnicą. Przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego należy zaplanować najczęściej na rynku zagranicznym, posługując się językiem właściwym kandydatom do pracy.

Właściciele firm, którzy chcą rekrutować pracowników ze Wschodu samodzielnie, muszą zatem znać realia panujące na Ukrainie, Białorusi czy w innych państwach spoza Unii Europejskiej. Tutaj potrzebna będzie wiedza dotycząca tego, gdzie szukać pracowników ze Wschodu i z jakich serwisów internetowych korzystać. Jeśli kadra działu HR w firmie nie ma kompetencji językowych, niezbędne będzie zatrudnienie tłumacza oraz zaplanowanie procesu weryfikacji kwalifikacji kandydatów, m.in. pod kątem posiadanych uprawnień zawodowych. W tym miejscu warto dodać, że w krajach członkowskich uprawnienia, które nie spełniają wymogów UE, nie będą akceptowane. Konieczne będzie zatem zorganizowanie dodatkowych kursów dla cudzoziemców.

Działania te wymagają na pewno mocnego angażowania własnych zasobów ludzkich, co może znacznie zwiększyć budżet przeznaczany na proces rekrutacyjny.

Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemca – Rodzaje procedur

Znaleźliśmy już pracownika. Co dalej? Teraz trzeba przejść przez dość żmudną procedurę legalizacji pracy obcokrajowca. Duże znaczenie będzie miało tutaj to, z jakiego kraju pochodzi nasz pracownik, na jak długo chcemy go zatrudnić oraz jaki rodzaj pracy będzie on wykonywał. Pracownicy ze Wschodu, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej i pochodzą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą być zatrudnieni na kilka różnych sposobów.

Oto rodzaje dokumentów, na bazie których można zalegalizować pracę cudzoziemca w Polsce:

  • Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – Takie oświadczenie dotyczy wyłącznie obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii Rosji oraz Ukrainy. Pracownicy z Azji nie mogą pracować w Polsce na jego podstawie. Dodatkowo obcokrajowiec może na bazie tego dokumentu przepracować nie dłużej 6 miesięcy  w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Aby mógł kontynuować pracę, niezbędny będzie wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę.

 

  • Zezwolenie na pracę – W przypadku najpopularniejszego zezwolenia na pracę typu A na okres od 1 roku do 3 lat, wniosek o jego wydanie musi złożyć pracodawca. Można to zrobić w urzędach wojewódzkich. Warto pamiętać jednak, że wcześniej należy zgłosić się do powiatowego urzędu pracy w celu wykonania tzw. testu rynku pracy, jeśli pracownik pochodzi z innego kraju nią Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja czy Ukraina. Jego zadaniem jest uzyskanie informacji starosty, że na lokalnym rynku pracy nie ma kadr, które spełniałyby konkretne wymogi stanowiskowe.

 

  • Zezwolenie na prace sezonową – Takie zezwolenie na pracę cudzoziemca nazywane jest zezwoleniem typu S. Jest również wydawane na wniosek przedsiębiorstwa, które powierza wykonywanie pracy pracownikom z Ukrainy i innych krajów Wschodu. Może zostać wystawione na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku dla stanowisk z sektorów, tj. rolnictwo, ogrodnictwo czy turystyka. W tym przypadku pracodawcę także obowiązuje obowiązek wykonania testu rynku pracy.

Legalizacja pracy cudzoziemca – Ile trwa?

Jeśli przedsiębiorca planuje zatrudnienie cudzoziemca, musi postarać się o dokumenty dla niego odpowiednio wcześniej. Warto zaznaczyć tutaj, że czas oczekiwania na zezwolenie na pobyt i prace cudzoziemca może trwać kilka miesięcy. Bardzo często jest to 5-12 miesięcy. Należy pamiętać, że każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie. Jeśli firma lub pracownik ze Wschodu nie dopełnią odpowiednich formalności, czas oczekiwania na dokumenty wydłuża się. Powodami takiego stanu są najczęściej niekompletne dokumenty lub dokumenty nieaktualne, co sprawia, że urząd wzywa pracownika do uzupełnienia braków formalnych.

Zatrudnienie cudzoziemca – opłaty

Zatrudniając cudzoziemca samodzielnie, watro brać pod uwagę, że już cały proces rekrutacji jest dla firmy kosztem. Firma musi przeznaczyć także środki finansowe na opłaty, które wiążą się z legalizacją pracy, ponieważ dopełnienie wszelkich formalności w tym zakresie należy do obowiązku pracodawcy.

To, jakich opłat skarbowych trzeba dokonać, zależy od dokumentu, na podstawie którego będziemy zatrudniać pracownika. Koszty legalizacji zatrudnienia w urzędach będą przedstawiały się na poziomie:

  • 30 złotych w przypadku oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  • 100 złotych w przypadku zezwolenia na pracę na 1 rok
  • 100 złotych w przypadku zezwolenia na pracę do 3 lat

Jak wspomnieliśmy wcześniej, do całkowitych kosztów zatrudnienia obcokrajowca należy w tym przypadku doliczyć jeszcze koszty procesu rekrutacyjnego oraz angażowania do niego własnych pracowników. Z opłatami wiążą się także wszelkie kampanie rekrutacyjne na rynkach zagranicznych (np. dodawanie ogłoszeń).

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców przez agencję pracy

Skomplikowany proces legalizacji zatrudnienia obcokrajowców nie musi stanowić dużego wyzwania dla firmy. Działania w tym zakresie można zlecić zewnętrznej agencji pracy, np. HRLeasing z Legnicy. Stawki za takie usługi uzależnione są od liczby pracowników ze Wchodu, którzy będą pracować w firmie i dla których wymagane są odpowiednie dokumenty. Agencja pracy oferuje szybką i profesjonalną obsługę kadrowo-płacową i ułatwia uzyskanie wszelkich zezwoleń w możliwie jak najszybszym terminie.

Należy również dodać, że cały proces rekrutacyjny leży po stronie agencji pracy. W rzeczywistości pracodawca, który poszukuje pracowników zza wschodniej granicy nie musi wcale ich zatrudniać. Alternatywną opcją jest skorzystanie z leasingu pracowniczego, czyli wynajmu konkretnej, wykwalifikowanej kadry, na jaką jest zapotrzebowanie.

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Dowiedz się więcej.